SFTP Chroot – zamykanie użytkowników w katalogach domowych

Jeśli administrujemy serwerem i mamy użytkowników, którym musimy udostępnić ich katalogi domowe, możemy zamiast stawiania serwera FTP skorzystać z możliwości jakie daje nam OpenSSH i skonfigurować bezpieczny, szyfrowany dostęp za pomocą SFTP.
Użytkownicy ci nie będą mogli logować się na serwer za pomocą SSH, ale będą mogli zapisywać pliki w podkatalogach swojego katalogu domowego (lecz nie w samym katalogu domowym).
Taka konfiguracja jest wygodna np. gdy udostępniamy komuś na serwerze miejsce np. na strony www.

Jak to skonfigurować?

1. Tworzymy grupę sftponly – użytkownicy, których dodamy do tej grupy będą mogli łączyć się z serwerem tylko za pomocą SFTP.

groupadd sftponly

2. Dodajemy użytkownika do tej grupy (tu użytkownik = janek)

usermod -G sftponly janek

3. Modyfikujemy konfigurację daemona SSHD, czyli plik /etc/ssh/sshd_config w następujący sposób.

#następną linię musimy zakomentować
#Subsystem	sftp	/usr/libexec/openssh/sftp-server
#Dodajemy linię:
Subsystem sftp internal-sftp
#na końcu pliku dodajemy
Match Group sftponly
 X11Forwarding no
 AllowTcpForwarding no
 ChrootDirectory /home/%u
 ForceCommand internal-sftp

4. Właścicielem katalogu użytkownika musi być root, a użytkownik nie może mieć prawa do zapisu w nim.

chown root /home/janek
chmod go-w /home/janek #odbieramy prawo zapisu dla grupy oraz innych

5. Restartujemy sshd

systemctl restart sshd

To tyle… mamy skonfigurowany bezpieczny dostęp SFTP – z szyfrowaniem i chrootowaniem użytkowników,
zamiast przestarzałego i niebezpiecznego FTP.
Użytkownicy systemowi np. root nadal mają pełny dostęp po SSH, a ci, których dodamy do grupy sftponly, mogą korzystać już tylko z SFTP i są zamknięci w swoich katalogach domowych.


2 komentarze do wpisu „SFTP Chroot – zamykanie użytkowników w katalogach domowych”

 1. Czy jest możliwość stworzenia wspólnego folderu do wymiany danych pomiędzy użytkownikami zamkniętymi w swoich katalogach domowych? Pozdrawiam dobry poradnik

  Odpowiedz
  • Nie praktykowałem tego, ale wydaje się, że wystarczy utworzyć jakiś katalog w tym celu z odpowiednimi uprawnieniami (grupa sftponly), a następnie utworzyć w katalogach użytkowników twarde dowiązania (hard-linki) do niego.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz