Komenda top – zarządzanie procesami w Linuksie

Zadaniem narzędzia top jest przedstawienie nam informacji na temat aktualnego stanu systemu oraz zarządzanie wykonującymi się w nim procesami.
top pokazuje nam m.innymi:

  • czas pracy systemu (uptime)
  • zużycie pamięci,
  • obciążenie procesorów,
  • średnie obciążenie systemu (load average) dla 1, 5 i 15 minut

oraz co najważniejsze pokazuje nam na żywo listę procesów oraz pozwala nimi zarządzać.

Najważniejsze skróty klawiszowe podczas pracy z top
Jako że najlepiej uczyć się praktycznie to w tym momencie gorąco polecam uruchomienie terminala i odpalenie narzędzia…

top

… i wypróbowanie podstawowych skrótów:

M – sortowanie procesów wg zajmowanej pamięci,
P – sortowanie wg użycia CPU (domyślne),
T – sortowanie wg czasu działania,
N – sortowanie wg numeru PID (identyfikator procesu),
V – włącza/wyłącza widok “drzewa” procesów,
i – ukrywanie pokazywanie procesów bezczynnych,
c – wyświetlanie nazwy polecenia/pełnej linia poleceń
spacja – natychmiastowe odświeżenie ekranu,
strzałki – przewijanie ekranu – działają również: Page UpPage DownHomeorazEnd,
k – zabijanie procesu (kill). Zostaniemy poproszeniu o podanie PID (identyfikatora procesu), a następnie o określenie kodu sygnału jaki ma zostać wysłany do procesu w celu jego zabicia (domyślnie 15 – SIGTERM, jeśli chcemy być bardziej brutalni możemy podać 9 – SIGKILL)
f – pozwala nam zdefiniować zakres wyświetlanych informacji oraz sposób ich prezentacji. Na otwartym ekranie za pomocą spacji włączamy/wyłączamy określony parametr procesu, zaś po wybraniu prawej strzałki dany element możemy przemieszczać definiując w ten sposób kolejność prezentowania danych (sortowanie wyłączamy lewą strzałką)
h – wyświatlanie wbudowanej pomocy (help),
q – zakończenie działania programu (quit)

top jak widać to bardzo potężne narzędzie – niezastąpione w pracy sysadminów – może być również bardzo poręcznym programem dla osób używających Linuksa na desktopach, czyli administratorów swojego własnego systemu.

Jeśli nie podoba Wam się nowy wygląd top – używany domyślnie np. w Arch/Manjaro, możecie łatwo przywrócić jego tradycyjny sposób prezentacji.

Dodaj komentarz