Instalacja PHP7 na CentOS 7

W CentOS 7 domyślną wersją PHP jest mocno już przestarzała wersja 5.4.
Na szczęście bardzo łatwo jest ją zastąpić nowoczesną i dwukrotnie szybszą w działaniu wersją z serii 7.
Poniżej procedura.

Instalujemy pakiet konfigurujący repozytorium EPEL:

yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm


Instalujemy pakiet konfigurujący repozytorium REMI:

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm


Instalujemy pakiet yum-utils (dla polecenia yum-config-manager):

yum install yum-utils

Pakiety posiadają takie same nazwy jak te występujące domyślnie w dystrybucji (php 5.4), czyli php-*

Pakiety PHP 7.1 są dostępne dla CentOS 7 w repozytorium remi-php71.

Jeśli posiadasz zainstalowany i włączony plugin "priorities", upewnij się że repozytorium remi-php71 ma wyższy priorytet (niższą wartość) od base oraz updates

Komenda włączająca repozytorium:

yum-config-manager --enable remi-php71

Komenda do aktualizacji pakietów: (repositorium dostarcza tylko PHP):

yum update

Aby zainstalować dodatkowe pakiety:

yum install php-xxx

Aby sprawdzić zainstalowaną wersję oraz dostępne rozszerzenia:

php --version
php --modules

Dodaj komentarz