Eksport oraz import zadań cron

Aby wyświetlić ustawione zadania cron:

crontab -l 

Eksport do pliku poprzez przekierowanie wyjścia

cronatab -l > crontab.out

Import zadań z pliku – nadpisując wszystkie istniejące.

crontab crontab.out

Dodaj komentarz